การย่อยอาหาร, ลดน้ำหนัก | DIGESTION, SLIMMINGอย. 11-1-06353-1-0008

ผลส้มแขกสกัด

รูปแบบ:
250 มก./เม็ด
รับประทานต่อวัน: 1 เม็ดพร้อมอาหาร, วันละ 3 ครั้ง

ปริมาณส่วนประสม ที่รับประทานต่อวัน:
- ผลส้มแขก 1800 มก. (ไฮดรอกซีซิตริกแอซิด (HCA) 180 มก.)
 
 
 
 
จากผลการรายงานศึกษาของผลส้มแขกพบว่า

ผลส้มแขก (Garcinia Cambogia) นั้นได้มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายรวดเร็วทั่วโลก
อันเนื่องมาจากว่าคนเรามีความต้องการที่ลดน้ำหนักของตัวเองมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เราจะต้องตระหนักไว้ด้วยว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีได้นั้น ได้แก่การที่จะต้องเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง และการออกกำลังกาย และถ้าหากว่าเรามีการรับประทานผลิตภัณฑ์ที่มี Ergogenic (ทำให้ร่างกายสามารถเผาผลาญพลังงานได้ดี) ที่ดีนั้น เราก็จะสามารถประสบความสำเร็จในการควบคุมน้ำหนักของตัวเองได้ และในท้ายที่สุดก็จะสามารถควบคุมน้ำหนัก ของตัวเองให้คงที่ได้เป็นระยะเวลานาน เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของเราดังกล่าวก็จะกลายเป็นนิสัยหรือ ทำเป็นประจำ
โดยผลิตภัณฑ์ ผลส้มแขก นี้จะไม่มีกระบวนการการกระตุ้น ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) ซึ่งจะมีความแตกต่างจากยาที่ช่วยให้ไม่อยากอาหารประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ ในงานศึกษาวิจัยในอดีตพบว่าผลิตภัณฑ์ ผลส้มแขก นี้ อาจทำการปรับเปลี่ยนระดับหรือปริมาณไขมันในร่างกายและมีฤทธิ์เชิงบวกต่อพลังงานและการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย (Metabolism) ผลส้มแขก อาจทำให้ร่างกายต้องใช้ไขมันในร่างกายที่มีอยู่เดิมเป็นพลังงาน ในระหว่างการออกกำลังกายที่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วในระหว่างการออกกำลังกายนั้น ร่างกายจะมีการใช้คาร์โบไฮเดรตที่มีอยู่ในร่างกายก่อน 
กลไกในการระงับความอยากอาหารของผลิตภัณฑ์ผลส้มแขก ก็คือการทำให้ร่างกายมีการสร้าง ไกลโคเจน (Glycogen) ขึ้นในตับและลำไส้เล็ก การเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเป็นไขมันนั้นจำเป็นต้องใช้เอนไซม์ Adenosine Triphosphate Citrate Lyase มาช่วยในการเปลี่ยน ผลส้มแขก นั้นสามารถช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ดังกล่าวนี้ได้ชั่วคราว ในเวลาเดียวกัน ตับก็จะสร้าง ไกลโคเจน เพิ่มมากขึ้นและจากนั้นตับก็จะส่งสัญญาณความอิ่มไปยังสมอง จากการศึกษาในอดีตพบว่าผู้ที่รับประทาน ผลส้มแขก ร่วมกับได้รับ Niacin-bound Chromium และรับประทานไขมันในอาหารในปริมาณที่น้อยลงนั้น
จะมีน้ำหนักที่ลดน้อยลงกว่าผู้ที่รับประทานอาหารทั่วไปเพียงอย่างเดียว (ไม่มีสารเหล่านี้) สูงถึงสามเท่าตัว

ข้อควรจำ: การลดน้ำหนักนั้นจะสำเร็จได้ด้วยการผสมผสานระหว่าง 4 ส่วนประกอบ ได้แก่ การรับประทานอาหารที่ดี
การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารเสริม และการดื่มน้ำมากๆ

External links:

ผลส้มแขก
Wikipedia, the free encyclopedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Garcinia
Diet Spotlight: http://www.dietspotlight.com/garcinia-cambogia-review/
eHow: http://www.ehow.com/about_4709453_what-garcinia-cambogia.html
Vitamina and Supplements Guide: http://www.vitamins-supplements.org/nutrients/HCA.php
The vitamins information site: http://www.vitaguide.org/hca.html
The Medical News: http://www.news-medical.net/news/2005/05/22/10283.aspx
http://www.herbal-supplement-resource.com/garcinia-cambogia.html

References:
1. Sergio W. A Natural Food, the Malabar Tamarind, May Be Effective in the Treatment of Obesity. Med Hypotheses. 1988;27(1):39-40.
2. Sullivan AC, et al. Effect of (-)-Hydroxycitrate upon the Accumulation of Lipid in the Rat. II. Appetite. Lipids. 1974;9:129-34.
3. Sullivan AC, et al. Metabolic Regulation as a Control for Lipid Disorders. I. Influence of (--)-hydroxycitrate on Experimentally Induced Obesity in the Rodent. American J of Clinical Nutrition. 1977; 30:767-76.
4. McGarry JD, et al. In Support of the Roles of Malonyl-CoA and Carnitine Acyltransferase I in the Regulation of Hepatic Fatty Acid Oxidation and Ketogenesis. J Biol Chem. 1979;254:8163-68.
5. McCarty MF, et al. Inhibition of Citrate Lyase May Aid Aerobic Endurance. Med Hypotheses. 1995;45(3):247-54.

Copyright © 2010 Complete-Pharma.com. All Rights Reserved