กระดูก, ข้อต่อกระดูก | BONES, JOINTSINGREDIENTS | ส่วนผสม
มีวัตถุดิบอยู่ในสต๊อกตลอด

Collagen type II
คอลลาเจน ไทพ์ทู
Glucosamine sulfate
กลูโคซามีนซัลเฟต
Chondroitin sulfate
คอนโดรอิทินซัลเฟต
Fish collagen
คอลลาเจนจากปลา
L-Proline | แอล-โปรลิน
L-Lysine | แอล-ไลซิน
Omega-3 powder
กรดไขมันโอเมกา-3
Shark cartilage powder
กระดูกอ่อนปลาฉลามผง
Green shell mussel powder
เปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์
Calcium (Ca) | แคลเซียม
Magnesium (Mg) | แมกนีเซียม
Copper (Cu) | คอปเปอร์
Selenium (Se) | ซีลีเนียม
Acerola cherry | อะเซโรล่าเชอร์รี่
Black pepper | พริกไทยดำ
Ginger | ขิง
Ginkgo biloba | ใบแป๊ะก๊วย
Grape seed | เมล็ดองุ่น
Resveratrol | เรสเวอราทรอล
Green tea | ชาเขียว
Horsetail | ฮอสเทล
Pine bark | เปลือกสน
Turmeric | ขมิ้น
Vitamin B6 | วิตามิน บี6
Vitamin C | วิตามิน ซี
Vitamin D3 | วิตามิน ดี3
Fructooligosaccharides
ฟลุกโตโอลิโกแซ็คคาร์ไรด์
Lecithin / เลซิตินจากถั่วเหลือง

-
-
บริการด้าน OEM
| OEM SERVICE
-

-  สินค้ามีเลขอย.เรียบร้อยแล้ว
-  ตรวจสอบเลขอย.ได้โดย คลิก
http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/food/FSerch.asp?id=food
   คลิ๊กที่เลขอย.
   คลิ๊กที่ตัวเลขทั้งหมด 13 หลัก กด OK
   จากนั้นกรอกข้อมูลตามรูปแบบ
   คลิ๊ก Search
-  กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถกระทำได้
-  กรณีลูกค้าที่สั่งรายการใดไปแล้ว รายการนั้นจะเป็นของลูกค้าเพียงแต่ผู้เดียว
   (1 สูตร 1 ผลิภัณฑ์ ต่อลูกค้า 1 รายเท่านั้น)
-  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งผลิต
OEM


  BONES | กระดูก
-


  Cap./แคปซูล #00 (1000 mg), 9 ingredients/ส่วนผสม
-

B01 ได้รับเลขสารระบบเรียบร้อย.
ส่วนผสมที่สำคัญ: คอลลาเจน ไทพ์ II, แคลเซียม คาร์บอเนต, วิตามิน ดี3, แมกนีเซียม ออกไซด์, ขมิ้น และอื่นๆ (ส่วนผสมบางชนิดที่ให้กลูโครซามีนและคอนโดรอิทิน)
B02 ได้รับเลขสารระบบเรียบร้อย.
ส่วนผสมที่สำคัญ: คอลลาเจน ไทพ์ II, แคลเซียม คาร์บอเนต, วิตามิน ดี3, แมกนีเซียม ออกไซด์, เปลือกสน และอื่นๆ (ส่วนผสมบางชนิดที่ให้กลูโครซามีนและคอนโดรอิทิน)
B03 ได้รับเลขสารระบบเรียบร้อย.
ส่วนผสมที่สำคัญ: คอลลาเจน ไทพ์ II, แคลเซียม คาร์บอเนต, วิตามิน ดี3, แมกนีเซียม ออกไซด์, เปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ และอื่นๆ (ส่วนผสมบางชนิดที่ให้กลูโครซามีนและคอนโดรอิทิน)
B04 ได้รับเลขสารระบบเรียบร้อย.
ส่วนผสมที่สำคัญ: คอลลาเจน ไทพ์ II, แคลเซียม คาร์บอเนต, วิตามิน ดี3, แมกนีเซียม ออกไซด์,
ชาเขียว และอื่นๆ
(ส่วนผสมบางชนิดที่ให้กลูโครซามีนและคอนโดรอิทิน)
B05 ได้รับเลขสารระบบเรียบร้อย.
ส่วนผสมที่สำคัญ: คอลลาเจน ไทพ์ II, แคลเซียม คาร์บอเนต, วิตามิน ดี3, แมกนีเซียม ออกไซด์, กระดูกอ่อนปลาฉลามผง และอื่นๆ (ส่วนผสมบางชนิดที่ให้กลูโครซามีนและคอนโดรอิทิน)


  Cap./แคปซูล #00 (1000 mg), 12 ingredients/ส่วนผสม
-

B21 อยู่ระหว่างรอเลขสารบบอาหาร (อย.)
ส่วนผสมที่สำคัญ: แคลเซียม คาร์บอเนต, แมกนีเซียม, กรดไขมันโอเมกา-3, สารสกัดจากต้น ฮอสเทล, วิตามิน ดี3, แอล-โปรลิน, วิตามิน บี6, ฟลุกโตโอลิโกแซ็คคาร์ไรด์ และอื่นๆ
B22 อยู่ระหว่างรอเลขสารบบอาหาร (อย.)
ส่วนผสมที่สำคัญ: แคลเซียม คาร์บอเนต, แมกนีเซียม, วิตามิน ดี3, กรดไขมันโอเมกา-3, เปลือกสน, แอล-โปรลิน, วิตามิน บี6, ฟลุกโตโอลิโกแซ็คคาร์ไรด์ และอื่นๆ
B23 อยู่ระหว่างรอเลขสารบบอาหาร (อย.)
ส่วนผสมที่สำคัญ: แคลเซียม คาร์บอเนต, แมกนีเซียม, วิตามิน ดี3, กรดไขมันโอเมกา-3, เมล็ดองุ่น, แอล-โปรลิน, วิตามิน บี6, ฟลุกโตโอลิโกแซ็คคาร์ไรด์ และอื่นๆ
B24 อยู่ระหว่างรอเลขสารบบอาหาร (อย.)
ส่วนผสมที่สำคัญ: แคลเซียม คาร์บอเนต, แมกนีเซียม, วิตามิน ดี3, กรดไขมันโอเมกา-3, ขิง และอื่นๆ
B25 อยู่ระหว่างรอเลขสารบบอาหาร (อย.)
ส่วนผสมที่สำคัญ: แคลเซียม คาร์บอเนต, แมกนีเซียม, วิตามิน ดี3, กรดไขมันโอเมกา-3, วิตามิน ซี
และอื่นๆ


  CARTILAGE | กระดูกอ่อน
-

-
  Cap./แคปซูล #00 (1000 mg), 6 ingredients/ส่วนผสม
-

B06

ได้รับเลขสารระบบเรียบร้อย.
ส่วนผสมที่สำคัญ: คอลลาเจน ไทพ์ II, คอลลาเจนจากปลา, วิตามิน ซี, ขิง, ขมิ้น และอื่นๆ
(ส่วนผสมบางชนิดที่ให้กลูโครซามีนและคอนโดรอิทิน)

B07 ได้รับเลขสารระบบเรียบร้อย.
ส่วนผสมที่สำคัญ: คอลลาเจน ไทพ์ II, คอลลาเจนจากปลา, วิตามิน ซี, เปลือกสน, เปลือกเมล็ดองุ่น และอื่นๆ (ส่วนผสมบางชนิดที่ให้กลูโครซามีนและคอนโดรอิทิน)
B08 ได้รับเลขสารระบบเรียบร้อย.
ส่วนผสมที่สำคัญ: คอลลาเจน ไทพ์ II, คอลลาเจนจากปลา, วิตามิน ซี, เปลือกเมล็ดองุ่น, เปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ และอื่นๆ (ส่วนผสมบางชนิดที่ให้กลูโครซามีนและคอนโดรอิทิน)
B09 ได้รับเลขสารระบบเรียบร้อย.
ส่วนผสมที่สำคัญ: คอลลาเจน ไทพ์ II, คอลลาเจนจากปลา, วิตามิน ซี, ชาเขียว, เมล็ดองุ่น และอื่นๆ
(ส่วนผสมบางชนิดที่ให้กลูโครซามีนและคอนโดรอิทิน)
B10 ได้รับเลขสารระบบเรียบร้อย.
ส่วนผสมที่สำคัญ: คอลลาเจน ไทพ์ II, คอลลาเจนจากปลา, วิตามิน ซี, กระดูกอ่อนปลาฉลามผง,
แอล-โปรลิน และอื่นๆ
(ส่วนผสมบางชนิดที่ให้กลูโครซามีนและคอนโดรอิทิน)

-
  Cap./แคปซูล #0 (1000 mg), 7 ingredients/ส่วนผสม
-

B11 ได้รับเลขสารระบบเรียบร้อย.
ส่วนผสมที่สำคัญ: คอลลาเจน ไทพ์ II, กระดูกอ่อนปลาฉลามผง, คอลลาเจนจากปลา, วิตามิน ซี,
ขมิ้น และอื่นๆ
(ส่วนผสมบางชนิดที่ให้กลูโครซามีนและคอนโดรอิทิน)
B12 ได้รับเลขสารระบบเรียบร้อย.
ส่วนผสมที่สำคัญ: คอลลาเจน ไทพ์ II, กระดูกอ่อนปลาฉลามผง, คอลลาเจนจากปลา, วิตามิน ซี,
เปลือกสน และอื่นๆ
(ส่วนผสมบางชนิดที่ให้กลูโครซามีนและคอนโดรอิทิน)
B13 อยู่ระหว่างรอเลขสารบบอาหาร (อย.)
ส่วนผสมที่สำคัญ: คอลลาเจน ไทพ์ II, กระดูกอ่อนปลาฉลามผง, คอลลาเจนจากปลา, วิตามิน ซี,
เปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ และอื่นๆ
(ส่วนผสมบางชนิดที่ให้กลูโครซามีนและคอนโดรอิทิน)
B14 อยู่ระหว่างรอเลขสารบบอาหาร (อย.)
ส่วนผสมที่สำคัญ: คอลลาเจน ไทพ์ II, กระดูกอ่อนปลาฉลามผง, คอลลาเจนจากปลา, วิตามิน ซี,
ชาเขียว และอื่นๆ
(ส่วนผสมบางชนิดที่ให้กลูโครซามีนและคอนโดรอิทิน)
B15 ได้รับเลขสารระบบเรียบร้อย.
ส่วนผสมที่สำคัญ: คอลลาเจน ไทพ์ II, กระดูกอ่อนปลาฉลามผง, คอลลาเจนจากปลา, วิตามิน ซี,
แอล-โปรลิน และอื่นๆ
(ส่วนผสมบางชนิดที่ให้กลูโครซามีนและคอนโดรอิทิน)


  BONES AND CARTILAGE | กระดูกและกระดูกอ่อน
-


  Cap./แคปซูล #0 (1000 mg), 11 ingredients/ส่วนผสม
-

B16 ได้รับเลขสารระบบเรียบร้อย.
ส่วนผสมที่สำคัญ: คอลลาเจน ไทพ์ II, กระดูกอ่อนปลาฉลามผง, ขมิ้น, พริกไทยดำ, ชาเขียว และอื่นๆ
(ส่วนผสมบางชนิดที่ให้กลูโครซามีนและคอนโดรอิทิน)
B17 ได้รับเลขสารระบบเรียบร้อย.
ส่วนผสมที่สำคัญ: คอลลาเจน ไทพ์ II, กระดูกอ่อนปลาฉลามผง, ขมิ้น, พริกไทยดำ, เมล็ดองุ่น และอื่นๆ
(ส่วนผสมบางชนิดที่ให้กลูโครซามีนและคอนโดรอิทิน)
B18 อยู่ระหว่างรอเลขสารบบอาหาร (อย.)
ส่วนผสมที่สำคัญ: คอลลาเจน ไทพ์ II, กระดูกอ่อนปลาฉลามผง, ขมิ้น, พริกไทยดำ, เปลือกเมล็ดองุ่น และอื่นๆ (ส่วนผสมบางชนิดที่ให้กลูโครซามีนและคอนโดรอิทิน)
B19 อยู่ระหว่างรอเลขสารบบอาหาร (อย.)
ส่วนผสมที่สำคัญ: คอลลาเจน ไทพ์ II, กระดูกอ่อนปลาฉลามผง, ขมิ้น, พริกไทยดำ, คอลลาเจนจากปลา และอื่นๆ (ส่วนผสมบางชนิดที่ให้กลูโครซามีนและคอนโดรอิทิน)
B20 ได้รับเลขสารระบบเรียบร้อย.
ส่วนผสมที่สำคัญ: คอลลาเจน ไทพ์ II, กระดูกอ่อนปลาฉลามผง, ขมิ้น, เปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์, พริกไทยดำ และอื่นๆ (ส่วนผสมบางชนิดที่ให้กลูโครซามีนและคอนโดรอิทิน)

Copyright © 2010 Complete-Pharma.com. All Rights Reserved